gmth.net
当前位置:首页 >> 2017 2016 2015 >>

2017 2016 2015

主要是应用平方差公式, 2016有平方,对吗? 2016^2-2015×2017 =2016^2-(2016-1)(2016+1) =2016^2-(2016^2-1) =2016^2-2016^2+1 =1。

2017×2016/2015 =2017×(1+1/2015) =2017+2017/2015 =2018+2/2015 =2018又2/2015

2018*2016-2017*2016-2016*2015+2015*2014简便计算 =2016x(2018-2017)-2015x(2016-2014) =2016x1-2015x2 =2016-4030 =-2014

2017×2015╱2016 =2016×2015╱2016+1×2015╱2016 =2015+2015╱2016 =2015又2016分之2015

解:原式=2016/2017x2015 =2016/2017x(2017-2) =2016/2017x2017-2016/2017x2 =2016-4032/2017 =2016-1-2015/2017 =2014又2/2017 分析:主要考察拆分法的运用

前者

解:原式=2015x2017-2016^2 =(2016-1)×(2016+1)-2016^2 =2016^2-1-2016^2 =-1 本题是平方差公式的一个简单运用。 平方差公式:表达式:(a+b)(a-b)=a²-b²,两个数的和与这两个数差的积,等于这两个数的平方差,这个公式就叫做乘法...

如图

2017又2016分之2015 =4068287/2016

假设x=2016,那么 原式=(x-1)x+x(x+1)+(x-1)(x+1) =3x^2-1 将x=2016代入,则 原式=3*2016^2-1=12192767 码字不易,敬请采纳。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gmth.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com